Kleinschalige fokker

zowel Lieve als Noodle zijn begin april bevallen van een prachtig nest met pups. 

 
Ons volgend nestje verwachten we pas weer eind 2020.