Kleinschalige fokker

zowel Lieve als Noodle zijn begin april bevallen van een prachtig nest met pups. 

Inmiddels hebben we al zo ontzettend veel aanvragen ontvangen dat we geen pups meer beschikbaar hebben.

 

Ons volgend nestje verwachten we pas weer eind 2020.